Menu

Ars Versus Natura


Román de la Calle


University of Valencia

Francesc MIRALLES BOFARULL. Rosa Torres. La construcció d’un llenguatge. Institució Alfons el Magnànim. Centre Valencià d’Estudis i Investigació. València, 2022. Col.lecció “Vides d’Art”, nº 2. ISBN-978-84-7822-931-4. Depòsit legal: V-1374-2022. Total 221 páginas. Numerosas ilustrraciones en color y en blanco y negro